İnsan Kaynakları

Sahip olunan insan kaynağının verimli ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi, perakendecilik gibi hizmet ve dolayısıyla insan unsurunun ön planda olduğu bir sektörde başarılı olabilmenin ön şartıdır. Bu nedenle insan kaynakları yönetimi konusunda belirlenmiş politikaların uygulanması, yöneticilerimizin öncelikli sorumlulukları arasındadır.

Her yönetici, gerekli verimi alabilmek için birlikte çalıştığı kişiyi çok iyi tanımak ve bu kişi hakkında kadro imkanları dahilinde personelin yükselebilmelerini sağlayacak kariyer geliştirme fırsatlarını oluşturmalıdır. İnsan kaynakları politikasının ana yaklaşımı, ortak inanç ve değerlerimiz doğrultusunda, Freeway Ayakkabı şirketlerinin gelişimini ve ilerlemesini sürekli kılmak için, nitelikli insan gücünü şirkete kazandırmak, bütün çalışanlarımızı nitelikleri ve becerileri açısından desteklemek, kurum kültürü ile geliştirmek, onların, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı hedefleyerek kendilerini geliştirip yenilemelerini sağlamaktır.

Başvuru Formu

Yukarıda verdiğim bilgi, adres, telefon ve diğer tüm açıklamaların doğru olduğunu, işe alınmam halinde; verdiğim yanlış bilgilerden dolayı, ortaya çıkabilecek tüm sorunlardan benim sorumlu olduğumu beyan eder; böyle bir durumda şirketin tüm yasal uygulamalarını peşinen kabul ederim.